Informatie

Oranje?!

Vzw Oranje speelt actief in op vragen en noden binnen alle levensdomeinen van mensen met een beperking en hun omgeving. Dit betekent dat wij diensten hebben op het vlak van wonen, dagbesteding, jeugdwerk, vrije tijd, vorming, sociale dienstverlening, mobiele en ambulante ondersteuning, verspreid over de regio Noord-West-Vlaanderen en Meetjesland.

Onze medewerkers en vrijwilligers delen dezelfde maatschappelijke doelstelling: samen bouwen aan een open en ontvankelijke samenleving waar personen met een beperking en hun omgeving een volwaardige plaats kunnen vinden.

Onze dienstverlening is zo veel als mogelijk en wenselijk verstrengeld in de samenleving. Dit doen we door gebruik te maken van het reguliere aanbod van verenigingen, lokale middenstand, dienstencentra, scholen, enz. omdat de cliënt op die manier een plek kan vinden in de maatschappij. Maar ook om de buurt en de relevante actoren (bv stadsbestuur, scholen, directies…) te sensibiliseren en samen met hen ook te werken om zo onze missie te realiseren.

We maken zo veel als mogelijk gebruik van de natuurlijke ondersteuning van familie, buurt en andere partners. We nemen niet alles over van de cliënt of het netwerk, maar werken schouder aan schouder en willen in dialoog gaan en verantwoordelijkheden delen. We geven hen dan ook niet meer of minder verantwoordelijkheid en ondersteuning dan ze nodig hebben. Bovendien werken sommige van onze diensten tevens gezinsondersteunend om op deze manier ‘het gezin’ een volwaardige plaats te geven in de maatschappij.

We richten ons tot alle personen met een beperking, ongeacht de leeftijd of aard van de beperking, en wiens nood of vraag we kunnen beantwoorden. Het aspect haalbaarheid is hierbij zeer belangrijk. Indien de cliënt bijkomende gespecialiseerde zorg nodig heeft, werken we samen met of verwijzen we door naar andere gespecialiseerde partners in ons dienstverleningsnetwerk.

We zijn ook niet het enige jeugdatelier van Oranje. Er is ook een jeugdatelier in Brugge, Beernem en Knokke-Heist.

Vragen of opmerkingen?

Telefoneer naar 050/34.13.41 of mail naar info@oranje.be en u krijgt zo snel mogelijk een antwoord.